KRESZ teszt

Kérünk, hogy add meg neved, és e-mail címed!

Neved:

E-mail címed:

A teszt kitöltésével hozzájárulok, hogy a Dodgem Autósiskola hírlevelet küldjön e-mail címemre.
(A hírlevélben található link segítségével bármikor leiratkozhat.)KÉRDÉSEK


1.: Miről tájékoztat ez a tábla?
    A:  Az út zsákutca, így csak ebből az irányból lehet ki- és behajtani.
    B:  Az úttesten javítási, karbantartási, vagy egyéb, más munkálat folyik.
    C:  Az útra gépkocsival csak külön engedéllyel szabad behajtani.


2.: Jobbra kíván kanyarodni. Besorolhat-e az úttest jobb szélén lévő villamosvágányra?
    A:  Igen.
    B:  Nem.


3.: Növelheti-e sebességét az a gépkocsi, amelyet előznek?
    A:  Igen, de csak kismértékben.
    B:  Igen, az előírt sebességhatáron belül.
    C:  Nem.


4.: Az úton van közvilágítás, de várakozó személygépkocsiját nem világítja meg kellően. Kötelező-e kivilágítani?
    A:  Igen.
    B:  Nem.


5.: Elsőbbséget kell-e adnia a kijelölt gyalogos átkelőhelyen az úttest bal oldaláról érkező gyalogos részére?
    A:  Igen.
    B:  Csak a párhuzamos közlekedésre nem alkalmas úttesten.
    C:  Nem, mert a gyalogosnak az úttest közepén meg kell állnia, és ismételten meg kell győződnie a biztonságos továbbhaladás lehetőségéről.


6.: Vezethet-e mezőgazdasági vontatóból és egy könnyű pótkocsiból álló járműszerelvényt "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel?
    A:  Igen.
    B:  Csak akkor, ha vezetői engedélyen nem minősül kezdőnek.
    C:  Nem, az ilyen járműszefelvény vezetéséhez B+E kombinált kategóriára van szükség.


7.: Elsőbbsége van-e az ilyen táblával jelölt úton haladónak a betorkolló útról érkező járművel szemben?
    A:  Igen.
    B:  Nincs.


8.: Emelkedőn, felkapcsolás előttmilyen mértékben kell a motor fordulatszámát növelni?
    A:  A sík úton megszokott mértékig.
    B:  A sík úton megszokottnál nagyobb fordulatszámig.
    C:  A sík úton megszokottnál kisebb fordulatszámig.


9.: Vezetőnek tekinthető-e a segédmotoros kerékpárt toló személy?
    A:  Igen.
    B:  Nem.


10.: Személygépkocsiból és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel autópályán közlekedik. Mekkora a megengedett legnagyobb sebessége?
    A:  90 km/h.
    B:  80 km/h.
    C:  70 km/h


11.: Túlnyúlhat-e a személygépkocsin a tetőcsomagtartón elhelyezett rakomány?
    A:  Előre nem, hátra legfeljebb 40 cm-re.
    B:  Igen, előre és hátra legfeljebb 40-40 cm-re.
    C:  Nem.


12.: Hol adhat hangjelzést balesetveszély esetén?
    A:  Csak lakott területen kívül.
    B:  Csak lakott területen.
    C:  Lakott területen belül és kívül egyaránt


13.: A frontális ütközést csak az úttest elhagyásával tudja elkerülni. Mi a manőver végrehajtásának helyes módja?
    A:  Lehetőleg jobbra tér ki úgy, hogy a padkára futás előtt intenzíen fékez.
    B:  Fokozatos jobbra húzódással tér le az úttestről.
    C:  Balra tér le az úttestről.


14.: Szabad-e előzni be nem látható útkanyarulatban?
    A:  Igen, de csak az egy nyomon haladó járművet.
    B:  Igen, ha az úttesten egyirányú forgalom van, vagy záróvonal van felfestve és az előzés nem jár annak érintésével.
    C:  Nem.


15.: Hogyan történik a tengelykapcsoló pedál felengedése elinduláskor?
    A:  A súrlódási pontig gyorsan, majd rövid ideig történő megtartás után lassan.
    B:  Egyenletesen lassú tempóban.
    C:  Egyenletesen gyors tempóban.


16.: Mitől függően következhet be - erős esőzéskor - a kocsi vízen csúszása (aquaplaning)?
    A:  Csak a gépkocsi sebességétől és az úttestet borító vízréteg vastagságától függően.
    B:  Csak úttestet borító vízréteg vastagságától és a gumiabroncsok futófelületének kopottságától függően.
    C:  A gépkocsi sebességétől, az úttestet borító vízréteg vastagságától és a gomiabroncsok futófelületének kopottságától függően.


17.: Általában mekkora lehet a legkisebb követési távolság, feltételezve, hogy a két jármű fékútja azonos?
    A:  Legalább akkora, mint a fékezés alatt megtett út.
    B:  Legalább akkora, mint a reakcióidő alatt megtett út.
    C:  Legalább akkora, mint a reakcióidő és a fékezés alatt megtett út.


18.: A táblával jelölt útszakaszról bekanyarodhat-e az út másik oldalán lévő ingatlanra?
    A:  Igen.
    B:  Nem.


19.: Szabad-e hátramenetet végezni hídon?
    A:  Igen.
    B:  Nem.


20.: A tüzelőanyag-takarékos üzemeltetés érdekében mikor kell nagyobb sebességfokozatba kapcsolni?
    A:  A motor legnagyobb fordulatszánámak a 2/3-ánál.
    B:  A motor legnagyobb fordulatszánámak a 1/2-énál.
    C:  A motor legnagyobb fordulatszánámak a 1/3-ánál.


21.: Közvetlenül a tábla után megelőzhet-e egy balra bekanyarodási szándékát jelző és szabályszerűen besorolt gépkocsit?
    A:  Igen.
    B:  Nem.


22.: Hol kell közlekednie az úton, ha gépkocsijával - pl. műszaki hiba miatt - csak lassan tud haladni?
    A:  A leállósávon vagy az útpadkán.
    B:  Az úttest jobb oldalán, a forgalmi sáv közepén.
    C:  Ha az út- és forgalmi viszonyok lehetővé teszik, szorosan az úttest jobb szélén.


23.: Mi a teendője, ha olyan megállóhelyhez érkezik, ahol a megálló villamosra az utasok fel- és leszállása az úttestről, illetve az úttestre történik?
    A:  Mérsékelt sebességgel és fokozott figyelemmel halad tovább, mert egy figyelmetlen utas a villamosról vagy a járdáról a gépkocsi elé léphet.
    B:  Megáll a villamos végének vonalában, és útját majd csak a villamos elindulása után folytatja.
    C:  Balról, az ellentétes irányú villamospályán kerüli ki a villamost, hogy ne zavarja az utasforgalmat.


24.: Megszünteti-e ez a jelzés a korábban jelzett várakozási tilalmat?
    A:  Igen.
    B:  Nem.


25.: Mit jelez ez a tábla?
    A:  Azt, hogy a szilárd burkolatú út laza szerkezetű földútban folytatódik.
    B:  Azt, hogy az útpadkára hajtani veszélyes.
    C:  Nyomvályús utszakaszt, ahol az úttesten hosszanti vályúk alakultak ki.


26.: Általában hol kell járművével haladnia az úton?
    A:  Az úttest menetirány szerinti jobb oldalán, a lehetséges mértékben annak széléhez húzódva.
    B:  Az úttest menetirány szerinti jobb oldalán, annak szélétől legfeljebb 1 méter távolságra.
    C:  A menetirány szerinti jobb oldalon bárhol.


27.: Behajthat-e ennél a jelzésnél az útkereszteződésbe?
    A:  Igen, mert ez csak a forgalom irányának a megváltozását jelzi.
    B:  Csak akkor, ha biztonságosan megállni már nem lehet.
    C:  Nem, ez mindig a továbbhaladás tilalmát jelzi.


28.: Személygépkocsival behajthat-e a táblával megjelölt útra?
    A:  Igen.
    B:  Csak célforgalomban.
    C:  Nem.


29.: Szabályos-e, ha a biztonsági gyerekülést a légzsákkal fel nem szerelt első ülésen úgy helyezi el, hogy benne a gyermek a menetiránynak háttal ül?
    A:  Igen.
    B:  Nem.


30.: Fogyaszthat-e szeszes italt a balesetben részes gépkocsivezető a rendőri intézkedés megtörténtéig?
    A:  Igen.
    B:  Nem.


31.: Jobbra kanyarodási szándékát az ábrán látható irányjelző kapcsolókarjának...
    A:  "A" helyzetbe való kapcsolásával jelezheti.
    B:  "B" helyzetbe való kapcsolásával jelezheti.


32.: Mi teszi lehetővé a teljes környezet megfigyelését?
    A:  Tekintetünk (figyelmünk) vándorlása.
    B:  A látótér.
    C:  A látás és a visszapillantó tükrök.


33.: Nagy forgalmú úton haladhat-e lépésben csak azért, hogy gépkocsijából gyönyörködhesen egy üzletsor kirakataiban?
    A:  Igen.
    B:  Nem.


34.: Másik járművet csak olyan távolságban szabad követni, amely...
    A:  legalább akkora, mint járművének féktávolsága.
    B:  legalább akkora, hogy az elöl haladó hirtelen fékezése esetén is meg tudján mögötte állni.
    C:  legalább akkora, mint az Ön fékútja.


35.: Ha tompított fénnyel halad, és ennek ellenére a szembejövők fényváltással jeleznek (villognak), akkor valószínüleg...
    A:  a fényszórói rosszul vannak beállítva, és vakítanak.
    B:  veszélyes útkanyarulat következi.
    C:  a tompított fényszórók előregedtek, az izzókat cserélni kell.


36.: Hogyan kell országúton kanyarodni?
    A:  A kanyar előtt le kell lassítani a kanyarodási sebességre, majd a kanyarból kifelé jövet újra lehet gyorsítani és kanyarodás közben a kormányt egyenletesen kell forgatni.
    B:  A kanyarban befelé menet lassítani, majd kifelé jövet gyorsítani kell, és a kormányt egyenletesen kell forgatni.
    C:  A kanyar előtt kell lassítani, majd kanyarodás közben gyorsítani kell, és a kormányt egyenletesen kell forgatni.


37.: Kell-e irányjelzést adni terelővonal átlépésekor?
    A:  Igen.
    B:  Nem.


38.: Az úton a megengedett legnagyobb sebességgel halad. Hol kell csökkentenie gépkocsija sebességét, ha egy ilyen táblához közeledik?
    A:  Már a tábla előtt.
    B:  A tábla vonalában.
    C:  Csak a tábla után.


39.: Legkésőbb mikor kell a táblával jelzett útszakaszt gépkocsijával elhagynia?
    A:  A megjelölt időszak végéig, azaz 19 h-ig.
    B:  A megjelölt időszak kezdetéig, azaz 7 h-ig.


40.: Milyen hosszúságú belátható szabad út szükséges az előzés biztonságos végrehajtásához?
    A:  Legalább az előzési út hosszának a háromszorosa.
    B:  Legalább az előzési út hosszával megegyező.
    C:  Legalább az előzési út hosszának a kétszerese.


3 PONTOS KÉRÉDÉSEK


41.: Hányadikként haladhat át az útkereszteződésben a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
    A:  Elsőként.
    B:  Másodikként.
    C:  Utolsóként.


42.: Hányadikként haladhat át az útkereszteződésben a kormánykerékkel ábrázolt jármű?
    A:  Elsőként.
    B:  Másodikként.
    C:  Utolsóként.


43.: Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt személygépkocsi az útkereszteződésen?
    A:  Az "A" jelű jármű után, a "B" jelű jármű előtt.
    B:  Az "A" és a "B" jelű járművek előtt.
    C:  Az "A" és a "B" jelű járművek után.


44.: Az osztott pályás úton Ön vezeti a tanulókocsit. A jobbrattási kötelezettség értelmében a zöld taxi melletti elhaladás után le kell-e húzódnia a tanulókocsinak az úttest szélére?
    A:  Igen.
    B:  Nem.


45.: Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsi az útkereszteződésben?
    A:  Az "A" jelű jármű útán, a "B" jelű jármű előtt.
    B:  Az "A" és a "B" jelű járművek előtt.
    C:  Az "A" és a "B" jelű járművek után.


46.: Szabálytalan várakozása miatt elszállíthatják-e az ábrán látható személygépkocsit?
    A:  Iegn.
    B:  Nem.


47.: Ebben a forgalmi helyzetben van-e a tanulókocsinak elsőbbségadási kötelezettsége, ha jobbra kíván kanyarodni?
    A:  Igen, az "A" jelű kerékpár részére.
    B:  Nincs.


48.: A kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával az útkereszteződésbe érkezik. Melyik jármű haladhat tovább elsőként?
    A:  A "B" jelű tehergépkocsi.
    B:  Az "A" jelű villamos.
    C:  Az Ön kormánykerékkel ábrázolt gépkocsija.


49.: Kell-e elsőbbséget adnia a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
    A:  Igen, az "A" jelü tehergépkocsi részére.
    B:  Igen, a "B" jelű jármű részére.
    C:  Nem.


50.: Ön a személygépkocsival balra kíván bekanyarodni. Melyik pályavonal a helyes, ha egyirányú forgalmú úton közlekedik?
    A:  Csak az 1-es jelű.
    B:  Csak a 2-es jelű.
    C:  Mindkettő.


MŰSZAKI KÉRDÉSEK


51.: Ha a tengelykapcsolónak nagy a holtjátéka, akkor a motor és a sebességváltómű közötti kapcsolat...
    A:  nem töképetes, a tengelykapcsoló csúszik.
    B:  nem szüntethető meg teljesen, a tengelykapcsoló nem old.
    C:  nem jön létre, a tengelykapcsoló a motor forgatónyomatékát nem továbbítja.


52.: Lehetnek-e különböző szerkezetűek a személygépkocsi kerekeire felszerelt gumiabroncsok?
    A:  Igen, mert csak az azonos tengelyen lévőknek kell megegyező szerkezetűeknek lenniük.
    B:  Igen, mert csak a méreteiknek kell megegyezniük, egyéb műszaki jellemzőik lehetnek eltérőek.
    C:  Nem, mert valamennyi tengelyen azonos szerkezetűeknek (vagy diagonál vagy radiál stb.) kell lenniük.


53.: Célszerű-e a motort az előírtnál magasabb oktánszámű benzinnel üzemeltetni?
    A:  Igen, mert a motor élettartama jelentős mértékben megnő.
    B:  Igen, mert a motor tüzelőanyag-fogyasztása jelentős mértékben csökken.
    C:  Nem, mert drágább, és a motor üzeme nem lesz kedvezőbb.


54.: Hogyan ismerhető fel menet közben, hogy a hidraulikus kormányszervő nem működik?
    A:  A műszerfalon lévő ellenőrző lámpa villogó vörös fénnyel jelez.
    B:  A műszerfalon lévő nyomásmérő olajnyomást nem mutat.
    C:  A gépkocsi kormányzásához a szokottnál jóval nagyobb erőkifejtés szükséges.


55.: Üzemképes-e a vákuumos fékrásegítővel kombinált hidraulikus fékberendezés, ha a fékrásegítő valahol tömítetlen?
    A:  Igen, de a fékpedált nagyobb erővel kell nyomni, hogy megfelelő legyen a fékhatás.
    B:  Nem, mert a fékcsövekbe levegő jut.
    C:  Nem, mert a fékfolyadék a tömítetlenség miatt elfolyik.